GYED-GYES 2018. - LIBORA Kft

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Napi téma
Módosulnak a gyermekvállaláshoz kapcsolódó ellátások
 
2017 decemberében két olyan jogszabályt is kihirdettek, amely az anyasági támogatással, a csecsemőgondozási díjjal, a gyermekgondozási díjjal kapcsolatos szabályokat módosította. Az alábbiakban a fenti ellátásokra vonatkozó fontosabb változásokat ismertetjük.

Az anyasági támogatásra vonatkozó módosítások

Az anyasági támogatás olyan egy egyszeri támogatás, amelyet a szülést követő 6 hónapon belül lehet igényelni. Az anyasági támogatás  gyermekenkénti  összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százaléka (azaz 64 125 forint), ikergyermekek esetén 300 százaléka (azaz 85 500 forint).

Az anyasági támogatás kapcsán a legjelentősebb változás, hogy 2018. január 1-jétől bővül az anyasági támogatásra jogosultak köre. Azaz 2018. január 1-jétől anyasági támogatás állapítható meg – a jelenlegi jogosultakon túl – a nem Magyarország területén élő, külföldön született,

▪ a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv által anyakönyvezett, magyar állampolgárságú gyermek vér szerinti anyjára, örökbefogadó szülőjére vagy gyámjára, vagy

▪ a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek vér szerinti anyjára, örökbefogadó szülőjére vagy gyámjára, feltéve, hogy a gyermek lakóhelye szerinti szomszédos állam joga szerint a magyar állampolgárság felvétele a szomszédos állam szerinti állampolgárságtól való megfosztással jár. Ez utóbbi esetben szükséges annak igazolása, hogy a gyermek rendelkezik a 2001. évi LXII. törvény alapján kiadott „Magyar igazolvánnyal”, és csatolni kell a kérelemhez a külföldi anyakönyvi kivonat másolatát is.

A nem Magyarország területén élő, külföldön született gyermekek kapcsán igényelt anyasági támogatásra vonatkozó kérelem benyújtható a külképviselet hivatásos konzuli tisztviselőjénél is. Azt, hogy pontosan milyen adatokat kell kitölteni az anyasági támogatás kapcsán, a 405/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 5/a melléklete tartalmazza.

A megállapított anyasági támogatás átutalásra kerül a jogosult bankszámlájára. Ha törvényes képviselő járt el a jogosult helyett, akkor a jogosult 16. életévének betöltéséig a törvényes képviselő bankszámlájára történik az utalás. Amennyiben a fenti személy nem rendelkezik pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlával, akkor az anyasági támogatást postán keresztül kézbesítik. 

Megjegyzés: a törvénymódosítás kitér arra is, hogy anyasági támogatásra jogosultak továbbá a nem Magyarország területén élő, tartós külszolgálatot vagy tartós külföldi szolgálatot teljesítő magyar állampolgárok, illetve velük együtt élő házastársuk, élettársuk.

A gyermekgondozási díjra vonatkozó módosítások

A gyermekgondozási díjnak egy különleges formája az ún. diplomás gyermekgondozási díj. Erre a gyermekgondozási díjra elsősorban a szülő nő jogosult akkor, ha az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

▪ az általános szabályok alapján gyermekgondozási díjra nem jogosult,

▪ a gyermeke születését megelőző 2 éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben, magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév (összesen 260 naptári napi) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe,

▪ gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,

▪ a gyermeket saját háztartásában neveli,

▪ magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és

▪ a gyermek születésének napján rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.

A hallgatói, ún. diplomás gyermekgondozási díj jelenleg a gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves koráig jár. Ez az időtartam 2018. január 1-jétől további egy évvel meghosszabbodik, azaz a diplomás gyermekgondozási díj a gyermek születésének napjától a gyermek 2 éves koráig jár.

A fenti szabályt 2017. december 31-ét követően megállapított diplomás gyermekgondozási díjra kell alkalmazni. 2018. január 1-jét megelőzően megállapított diplomás gyermekgondozási díjra akkor kell alkalmazni, ha a gyermekgondozási díjra való jogosultság 2017. december 31-én már fennáll.

A másik változás, amely a gyermekgondozási díjat érinti, a rehabilitációs járadék megszűnéséhez kapcsolódik. A gyermekgondozási díj egyik előfeltétele, hogy a biztosított a gyermek születését megelőző 2 éven belül 365 napon át biztosított legyen. A gyermekgondozási díj jogosultságához szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe jelenleg be kell számítani a rehabilitációs járadék folyósításának idejét. A rehabilitációs járadék megszűnésére tekintettel a jövőben ezen ellátás folyósítása nem számítható már be a 365 napba.

Továbbá nem a fenti módosításokhoz, hanem a minimálbér változásához kapcsolódóan meg kell említeni, hogy változik a gyermekgondozási díj maximális összege is. A gyermekgondozási díj összege maximum havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. Azaz idén a gyermekgondozási díj összege maximum havonta 178 500 forint, amely jövőre 193 200 forintra nő.

A csecsemőgondozási díjra vonatkozó módosítások

A csecsemőgondozási díjra jogosultak köre 2018-ban bővül. Ennek keretében 2018. január 1-jétől csecsemőgondozási díjra jogosult lehet a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő szülői felügyeleti joga megszűnt. Ez esetben a csecsemőgondozási díj attól a naptól jár az apának – a gyermek születését követő 168. napig –, amikortól a szülő nő felügyeleti joga megszűnik.

Hasonlóan a gyermekgondozási díjhoz, a csecsemőgondozási díj jogosultságához szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani a rehabilitációs járadék folyósításának idejét. Tekintettel a rehabilitációs járadék megszűnésére, 2018-ban a csecsemőgondozási díj kapcsán is érvényesül, hogy a rehabilitációs járadék folyósítása nem számítható már be az előzetesen szükséges 365 napba.

A fentiek jogszabályi alapja:

▪ az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXVIII. törvény, 

▪ a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 405/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet.
 
 
Keresés
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz